AktualityTriedne ZRŠ
25. 5. 2015
individuáne pohory
o výchovno-vyučovacích výsledkoch.


OZNAM !


Upozorňujeme rodičov a občanov, že vzhľadom na zvýšený pohyb neznámych osôb, pohybujúcich sa
v osobných automobiloch a lákajúcich deti na odvezenie a sladkosti,
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri odchode detí z domova a zo školy.
Je vhodné, podľa možnosti, aby si rodičia zabezpečili vyzdvihnutie dieťaťa zo školy
a upozornili ich na nebezpečenstvo.
Škola zabezpečí zvýšený dozor
pri odchode detí zo školy a v jej okolí.

TOPlist