Aktuality

    Vážení rodičia a priatelia školy. Dovoľte, aby sme sa aj tento rok obrátili na Vás s prosbou o príspevok na poukázanie 2% ( 3% ) z Vašich daní v prospech občianskeho združenia - RZ pri ZŠ s MŠ j. A. Komenského v Lednici.

List predsedníčky rodičovského združenia TU!

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti TU!

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane TU!


 Ďakujeme !

Oznam !
o zápise detí do materskej školy
TU!

Žiadosť o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie
si môžete stiahnuť TU!

TOPlist