OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Organizačná štruktúra

Kontakty :

telefón : 042 / 469 70 61
e-mail : zslednica@centrum.sk
web : www.zslednica.wbl.sk

 

 

  
 

Riaditeľka ZŠsMŠ : Mgr. Gabriela CYPRIANOVÁ

 

Zástupca pre MŠ : p.Iveta PAULOVIČOVÁ 


Pedagogickí zamestnanci :

PaedDr. Zuzana Drgová - triedna učiteľka I.A
Mgr. Dana Dedičová- triedna učiteľka II.A
Mgr. Daniela Gregorová- triedna učiteľka III.A
Mgr. Pavol Kadlec- triedny učiteľ IV.A
Mgr. Anna Malová- triedna učiteľka VI.A
Mgr. Petra Justusová- triedna učiteľka VII.A, výchovný poradca
Mgr. Zuzana Kačíková- triedna učiteľka VIII.A
Mgr. Viera Konáriková- triedna učiteľka IX.A

Mgr. Jana Nižňanská - učiteľka
Mgr. Pavol Mičuda - katechét
Mgr. Patrik Sojčák - kňaz

Nepedagogickí zamestnanci :

Mgr. Marianna Chovancová - ekonómka školy
p. Anna Kvasnicová - upratovačka ZŠ
p. Alena Barková - upratovačka ZŠ
p. Jaroslav Gorelka- údržbár ZŠ

Zamestnanci MŠ :

p. Tatiana Vavríková - učiteľka MŠ
p. Anna Kováčová - učiteľka MŠ


Zamestnanci školskej jedálne :

p. Pavol Crkoň - vedúci školskej jedálne
p. Helena Prekopová - kuchárka
p. Anna Kvasnicová - pomocná kuchárka

 

 

Výbor rodičovského združenia : 2016/2017

1. ročník : p. Ing. Gabriela Bieliková - Lednica
             p. Marianna Mišovcová - Kvašov

2. ročník : p. Ján Kontiš - Lednica
             p. Radka Pavlíková - Kvašov

3. ročník : p. Mgr. Júlia Balážová - Lednica
             p. Ľubomír Bajzík - Kvašov

 

4. ročník : p. Ing. Ľudmila Barková - Lednica
             p. Lenka Cíbiková - Kvašov

6. ročník : p. Ing. Oľga Drgová - Lednica
             p. Martina Klúčiková - Kvašov

7. ročník : p. Mária Chudadová - Lednica
             p. Milan Fuka - Kvašov

8. ročník : p. Stanislava Majerková - Lednica
             p. Viera Ciesarová - Kvašov

9. ročník : p. Ing. Ľubomíra Balážová - Lednica
             p. Darina Bátorová - Kvašov


MŠ v Lednici : p. Nadežda Karasová

ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA  

Rada školy
predseda : Ing. Ľubomíra Balážová
členovia :
Mgr. Pavol Mičuda
Mgr. Marianna Chovancová
p. Tatiana Vavríková
p. Ľubomír Bajzík
p. Tibor Loduha
p. Gabika Bieliková
p. Oľga Drgová
p. Marcel Egly
p. Tatiana Koudelníková
p. Emil Majerko

Štatút rady školy
si môžete prezrieť TU!