OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Školská jedáleň

Ako uhradiť stravné - TU!
 

   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ J.A. Komenského v Lednici zabezpečuje stravovanie žiakov základnej a materskej školy, pedagógov, zamestnancov školy a stravníkov z obce Lednica.       
    Denne pripraví priemerne 65 porcií hlavného jedla.
Od 1. 10. 2011 je stravná jednotka určená nasledovne :
 

MŠ celý deň      1,19 €
( desiata 0,28 € + obed 0,68 € + olovrant 0,2
3 € )

MŠ do obeda      0,96 €

ZŠ žiaci I.stupeň        1,01 €
ZŠ žiaci II.stupeň       1,09 €


Dospelí   2,42 €
( strava 1,19 € + réžia 1,23 € )


 

Vedúci školskej jedálne : p. Pavol CRKOŇ
Hlavná kuchárka : p Helena PREKOPOVÁ
Pomocná kuchárka : p. Anna KVASNICOVÁ
Pracovníčka VPP : Mária ILAVSKÁ