OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017

    V netradičnom termíne, až 5. septembra sa otvorili brány našej školy. Nezabudnuteľný deň to však bude pre našich prváčikov. Otvára sa im nielen brána školy ale aj nová etapa ich života. Pevne veríme, že do lavíc zasadli šikovní žiaci, pre ktorých naozaj bude učenie hrou.  Veľa trpezlivosti prajeme aj našej novej pani učiteľke v prvom ročníku PaedDr. Zuzane Drgovej.
    Zmena nastala aj na poste riaditeľa školy, túto funkciu bude zastávať Mgr. Gabriela Cyprianová. Našej novej pani riaditeľke prajeme mnoho skvelých žiakov, učiteľov a veľa trpezlivosti pri jej  práci.