OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Stolný tenis - okresné kolo

    V novembri sa rozbiehajú aj školské športové súťaže. Naša škola sa zapojila do stolného tenisu chlapcov. V okresnom kole nás reprezentovali Tomáš Majerko, Andrej Bátora, Adam Ivaniš a Pavol Klúčik. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.